Odcinek 31 – Czytanie Grabowskiego: analiza twórczości prof. Jana Grabowskiego

Trwa proces z powództwa pani Filomeny Leszczyńskiej bratanicy Edwarda Malinowskiego przeciwko Barbarze Engelking i Janowi Grabowskiemu.Autorka napisała, a redaktor naukowy to zatwierdził, że Edward Malinowski jest „winny śmierci Żydów”. Filomena Leszczyńska wytoczyła ten proces w obronie dobrego imienia swojego stryja, a Reduta Dobrego Imienia ten proces wspiera, zarówno pod względem prawnym, opłacając koszty sadowe i pomocy prawnej, jak i badawczo. Filomena Leszczyńska domaga sie przeprosin i 100 tys. złotych zadośćuczynienia.
Jesteśmy zdeterminowani pomóc pani Filomenie obronić prawdę przed zniekształcaniem jej przez ludzi, którzy będąc naukowcami – w naszej opinii – nie przywiązują wagi do podstawowego obowiązku badacza – szukania prawdy i dokumentowania jej na podstawie źródeł w obiektywny sposób i bez uprzedzeń. W książce “Dalej jest noc” – w naszej opinii – niestety nie znajdujemy takiej postawy.

Zapraszamy do słuchania


Odcinek 28. – 90. rocznica urodzin gen. Ryszarda Kuklińskiego. ZŁOŻYŁ WSZYSTKO NA OŁTARZU OJCZYZNY

W Warszawie na tyłach katedry św. Jana, przy ulicy Kanonia 20/22 jest niezwykłe i wciąż mało znane muzeum, dedykowane jednemu z największych bohaterów współczesnych dziejów Polski. Izbie Pamięci Generała Kuklińskiego szefuje Filip Frąckowiak, syn słynnego Józefa Szaniawskiego. I to on, jest gościem Macieja Świrskiego.
W rozmowie padają mało znane i interesujące fakty dotyczące Ryszarda Kuklińskiego. Warszawiak, wychowany na Nowym Mieście, już jako chłopak odznaczał się wielka odwagą m.in. przerzucał do getta jedzenie Żydom. Był wierzący, nawet będąc w wojsku w czasach stalinowskich modlił się idąc spać, potem już jako oficer wziął ślub kościelny. Po inwazji na Czechosłowację i Zbrodni na Wybrzeżu w 1970 r. z własnej inicjatywy decyduje się na przekazywanie informacji „wrogowi naszego wroga”. Jego dorobek to około 40 tys. super tajnych – pisanych głównie cyrylicą- dokumentów m.in. z wiadomościami gdzie i jakimi siłami uderzą Sowieci, czy gdzie znajdują się ich schrony i punkty dowodzenia. Pierwszym, który poznawał ich treść był David Forden z CIA, który w latach 1973-1981 był oficerem łącznikowym pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Panowie przyjaźnili się do końca życia.
„Doskonale wiedział ile ryzykuje. Z okien swojego pokoju widział więzienie na Rakowieckiej… Mimo to złożył wszystko na ołtarzu Ojczyzny- zaznacza Filip Frąckowiak. Nie chciał, by z Polski zostało wielkie cmentarzysko.”
Zachęcając do wysłuchania podcastu i wizyty w muzeum, przypominamy słowa Dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych Williama Caseya, który pisał w raporcie do prezydenta Ronalda Reagana 9 lutego 1982 r.: „Nikt na świecie w ciągu ostatnich 40 lat nie zaszkodził komunizmowi tak, jak ten Polak“.

Odcinek 19 – Kartki z historii, epizod 1: Upadek Sajgonu

Konieczność sojuszu silnej Polski z USA 

MEMENTO Z WIETNAMEM W TLE

W premierowym wydaniu podcastu Kartki z Historii, kolejnym medialnym przedsięwzięciu Reduty Dobrego Imienia, przenosimy się do Wietnamu, by poczuć gorycz klęski, której wcale mogło nie być. Jest ona tym boleśniejszejsza, że utorowała drogę, trwającemu tam do dziś komunizmowi. Jednak, to nie tylko ciekawa audycja historyczna. To przede wszystkim memento dla Polaków, którzy pamiętając lekcję z Indochin, powinni szybko zbudować silne i sprawne państwo, w równoprawnym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi

W tej internetowej publikacji poznajemy kulisy upadku potężnej operacji militarnej, w której do 1973 wzięło udział około 3 milionów Amerykanów. Maciej Świrski i Aleksander Wierzejski nie przekazują podręcznikowej wizji, ale raczej udzielają wskazówek, do dalszych samodzielnych poszukiwań i studiów. Zresztą, wydaje się, że ich zamiar od początku jest inny. 

Przypominając, właściwie wygraną, przez wojska amerykańskie wojnę, analizują potężną i destrukcyjną rolę mediów (skąd my to znamy!)  Te, przedstawiając fałszywy i tragiczny obraz wydarzeń na froncie, manipulują opinią społeczną i tym samym wywierają wpływ na rządzących. Politycy zaczynają się samoograniczać, a „przypadkowy” prezydent Johnson nawet wtrąca się w szczegóły dowodzenia. Stąd już tylko krok od tragedii. 

Warto przy tym pamiętać, że omawiany krwawy i długotrwały konflikt, to pierwsza wojna, w której media niejako transmitowały grozę wojenną, wprost do domów amerykańskich. Dlatego, silnie zmanipulowany przekaz, dawał poczucie klęski i wzbudzał konieczność, jak najszybszego, powrotu ocalałych do kraju. Niestety, amerykański rząd nie potrafił tego konfliktu wygrać propagandowo, a błędna strategia „liczenia ciał” np. 10 wrogów na 1 żołnierza USA, dawała tylko kolejny argument przeciwnikom. Duża w tym rola agentury wpływu i Kremla.

Vietnams Veterans Memorial
Fot. Maciej Świrski

Decyzja opuszczenia dotychczasowego wietnamskiego sojusznika, przypomina publicystom Jałtę, jednak nie determinuje to ich rozważań. Maciej  Świrski i Aleksander Wierzejski, sprawnie zarysowują wizję współpracy z „amerykańskim smokiem”- wspólne interesy np. w branży surowców energetycznych, ale także prognozują większy eksport z Polski.  

Trzeba pamiętać, że twarde wietnamskie doświadczenia miały także wpływ na późniejsze sukcesy, w innych toczonych przez Amerykanów wojnach. Świetnie sprawdzały się w Iraku, w walce z terroryzmem inteligentne bronie, czy aeromobliność, której prekursorem był, mający polskie korzenie, generał Edward Rowny, Polak.

Publicyści zwracają przy tym uwagę, na znaczenie tradycji dla Amerykanów, w tym militarnych, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Konstatują przy tym smutnie, że nasze tradycje brutalnie przerwał komunizm. 

W hołdzie dzielnym amerykańskim żołnierzom, w tym prawie 60 tys. poległych i zaginionych, Maciej Świrski dedykuje wspaniałą balladę Stana Ridgwaya – Camouflage.

Fragmenty utworów wykorzystane na prawie cytatu.

Odcinek 19 – Kartka z historii epizod 1 Upadek Sajgonu

Konieczność sojuszu silnej Polski z USA 

MEMENTO Z WIETNAMEM W TLE

W premierowym wydaniu podcastu Kartki z Historii, kolejnym medialnym przedsięwzięciu Reduty Dobrego Imienia, przenosimy się do Wietnamu, by poczuć gorycz klęski, której wcale mogło nie być. Jest ona tym boleśniejszejsza, że utorowała drogę, trwającemu tam do dziś komunizmowi. Jednak, to nie tylko ciekawa audycja historyczna. To przede wszystkim memento dla Polaków, którzy pamiętając lekcję z Indochin, powinni szybko zbudować silne i sprawne państwo, w równoprawnym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. 

W tej internetowej publikacji poznajemy kulisy upadku potężnej operacji militarnej, w której do 1973 wzięło udział około 3 milionów Amerykanów. Maciej Świrski i Aleksander Wierzejski nie przekazują podręcznikowej wizji, ale raczej udzielają wskazówek, do dalszych samodzielnych poszukiwań i studiów. Zresztą, wydaje się, że ich zamiar od początku jest inny. 

Przypominając, właściwie wygraną, przez wojska amerykańskie wojnę, analizują potężną i destrukcyjną rolę mediów (skąd my to znamy!) Te, przedstawiając fałszywy i tragiczny obraz wydarzeń na froncie, manipulują opinią społeczną i tym samym wywierają wpływ na rządzących. Politycy zaczynają się samoograniczać, a „przypadkowy” prezydent Johnson nawet wtrąca się w szczegóły dowodzenia. Stąd już tylko krok od tragedii. 

Warto przy tym pamiętać, że omawiany krwawy i długotrwały konflikt, to pierwsza wojna, w której media niejako transmitowały grozę wojenną, wprost do domów amerykańskich. Dlatego, silnie zmanipulowany przekaz, dawał poczucie klęski i wzbudzał konieczność, jak najszybszego, powrotu ocalałych do kraju. Niestety, amerykański rząd nie potrafił tego konfliktu wygrać propagandowo, a błędna strategia „liczenia ciał” np. 10 wrogów na 1 żołnierza USA, dawała tylko kolejny argument przeciwnikom. Duża w tym rola agentury wpływu i Kremla.

Decyzja opuszczenia dotychczasowego wietnamskiego sojusznika, przypomina publicystom Jałtę, jednak nie determinuje to ich rozważań. Maciej Świrski i Aleksander Wierzejski, sprawnie zarysowują wizję współpracy z „amerykańskim smokiem”- wspólne interesy np. w branży surowców energetycznych, ale także prognozują większy eksport z Polski.  

Trzeba pamiętać, że twarde wietnamskie doświadczenia miały także wpływ na późniejsze sukcesy, w innych toczonych przez Amerykanów wojnach. Świetnie sprawdzały się w Iraku, w walce z terroryzmem inteligentne bronie, czy aeromobliność, której prekursorem był, mający polskie korzenie, generał Edward Rowny, Polak.

Publicyści zwracają przy tym uwagę, na znaczenie tradycji dla Amerykanów, w tym militarnych, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Konstatują przy tym smutnie, że nasze tradycje brutalnie przerwał komunizm. 

W hołdzie dzielnym amerykańskim żołnierzom, w tym 60.000 poległych i zaginionych, Maciej Świrski dedykuje wspaniałą balladę Stana Ridgwaya – Camouflage.

Odcinek 18 – Fakty Wydarzenia Opinie z Wodzem Thasunke Witko

O pewnym leniu, jego trolleniu i PO…kłosiu

Dwaj wybitni platformoznawcy, Maciej Świrski i Wódz Tasunko Witko, podjęli się mało ambitnego zadania. Obiektem ich pastwienia był Tusk, który tym razem sam się podłożył, zabierając głos, na kilka godzin przed nagraniem audycji. To jego gadanie, zostało jednoznacznie zakwalifikowane, jako „zdecydowany akt trollingu”, a on sam, z coraz większym trudem, zmieścił się w definicji polityka. Jak by tego było mało, z powodu lenistwa, nie został przez komentatorów, potraktowany jako poważny kandydat na lidera kolejnej de/generacji Unii Wolności. Zresztą, ponoć już na niego czyha Grzegorz S. „ przy którym Brutus to grzeczny chłopiec”. 

Tradycyjnie oberwało się Platformie O., której po codziennej dawce kompromitacji Kidawy, pozostaje jedyny i stały cel: zamieszanie. Jest to zresztą na rękę Niemcom, którzy „mają problem ze swoim strategicznym towarem, czyli ze… szparagami”. To zresztą, nie jedyny kłopot, naszych sąsiadów znad Szprewy. Wciąż nierozwiązana jest sukcesja po Merkel, która jest wyraźnie wyczerpana, a to wprost przekłada się na jakość polityki RFN.

Było jeszcze o Mosbacher, która pogroziła swym paluszkiem tefałenom oraz o prezydencie Donaldzie Trumpie, który ma podobne medialne problemy, co polski rząd. Niestety, nagonka na obóz konserwatywny i agendy Państwa Polskiego będzie trwać. Nadal obrywać będzie Poczta Polska. To bardzo ważna narodowa instytucja mimo, że listonosze nie noszą, od czasów rządów PO, państwowego orzełka 

Na koniec audycji złożono życzenia Gowinowi, by jednak został. Przyłączamy się!

Odcinek 17 – Wywiady Reduty: spotkanie z Witoldem Waszczykowskim

Szczepionka Waszczykowskiego na zainfekowaną Europę

PAŃSTWA NARODOWE ZAMIAST LANDYZACJI

Tym razem, Maciej Świrski dodzwonił się do mocno wstrząśniętej Brukseli, by dowiedzieć się od Witolda Waszczykowskiego o kulisach nieprzygotowania i zamieszania, w skurczonej o Anglię, Unii Europejskiej. Były minister sprawa zagranicznych wyjaśnia, że mimo braku praw do konkretnych działań, UE nawet nie gromadziła wiedzy i doświadczeń, a  „przecież epidemia nie   wystąpiła po raz pierwszy”. Zdaniem b. szefa MSZ, problem w tym, że „Unia zwykle uzurpowała sobie prawa do działania w obszarach nie objętych traktami np. kwestie praworządności”.

Eurodeputowany sceptycznie zapatruje się na wielkie oczekiwania, dotyczące zmian w relacjach międzynarodowych, ponieważ jest mało prawdopodobne, jak określił to filozoficznie: “bo  nie zmieni się ludzka natura”.

Pytany o możliwe reakcje Włoch lub Hiszpanii, ewentualne wystąpienie z Unii, teraz, nazwał błędem. Zalecił także jej zreformowanie, bo „wielcy sąsiedzi tylko czyhają na kolejne exity”. Podał także podstawowe kierunki oczekiwanych reform. 

Naszą sytuacją międzynarodową, głównie w Unii, determinuje tocząca się „wojna ideologiczna”, której Polska jest, jak dotychczas, ofiarą. Antidotum, powinno stanowić rozbudowywanie Trójmorza i coraz bliższe relacje ze Stanami Zjednoczonymi.

Maciej Świrski i Witold Waszczykowski zgodzili się, że przed Polską stają wielkie możliwości, wręcz cywilizacyjnego rozwoju np. w kluczowym dla przyszłości obszarze cyfryzacji, czy sztucznej inteligencji. B. minister spraw zagranicznych zadeklarował, że wierzy w dynamikę naszego społeczeństwa, które wciąż jest głodne sukcesu. Świetnie rozumieją to polskie władze, które nie tylko, że przeprowadzą wybory, ale w dalszym ciągu z determinacją, będą kontynuować kluczowe reformy i to „mimo kołysania tą qłódką przez Budkę”.

Odcinek 17 – Wywiady Reduty: spotkanie z Witoldem Waszczykowskim

Szczepionka Waszczykowskiego na zainfekowaną Europę

PAŃSTWA NARODOWE ZAMIAST LANDYZACJI

Tym razem, Maciej Świrski dodzwonił się do mocno wstrząśniętej Brukseli, by dowiedzieć się od Witolda Waszczykowskiego o kulisach nieprzygotowania i zamieszania, w skurczonej o Anglię, Unii Europejskiej. Były minister sprawa zagranicznych wyjaśnia, że mimo braku praw do konkretnych działań, UE nawet nie gromadziła wiedzy i doświadczeń, a „przecież epidemia nie  wystąpiła po raz pierwszy”. Zdaniem b. szefa MSZ, problem w tym, że „Unia zwykle uzurpowała sobie prawa do działania w obszarach nie objętych traktami np. kwestie praworządności”.

Eurodeputowany sceptycznie zapatruje się na wielkie oczekiwania, dotyczące zmian w relacjach międzynarodowych, ponieważ jest mało prawdopodobne, jak określił to filozoficznie: “bo nie zmieni się ludzka natura”.

Pytany o możliwe reakcje Włoch lub Hiszpanii, ewentualne wystąpienie z Unii, teraz, nazwał błędem. Zalecił także jej zreformowanie, bo „wielcy sąsiedzi tylko czyhają na kolejne exity”. Podał także podstawowe kierunki oczekiwanych reform. 

Naszą sytuacją międzynarodową, głównie w Unii, determinuje tocząca się „wojna ideologiczna”, której Polska jest, jak dotychczas, ofiarą. Antidotum, powinno stanowić rozbudowywanie Trójmorza i coraz bliższe relacje ze Stanami Zjednoczonymi.

Maciej Świrski i Witold Waszczykowski zgodzili się, że przed Polską stają wielkie możliwości, wręcz cywilizacyjnego rozwoju np. w kluczowym dla przyszłości obszarze cyfryzacji, czy sztucznej inteligencji. B. minister spraw zagranicznych zadeklarował, że wierzy w dynamikę naszego społeczeństwa, które wciąż jest głodne sukcesu. Świetnie rozumieją to polskie władze, które nie tylko, że przeprowadzą wybory, ale w dalszym ciągu z determinacją, będą kontynuować kluczowe reformy i to „mimo kołysania tą łódką przez Budkę”.

Odcinek 15 – FAKTY-WYDARZENIA-OPINIE z Thasunke Witko 20.04.2020

Maciej Świrski Wódz Thasunke Witko komentują wydarzenia ostatniego tygodnia

Tym, co straszą i hejtują

WEJDĄ, NIE WEJDĄ…

Najnowsze wydanie FWO rozpoczyna analiza działań niemieckiego oddziału Amnesty International, który zrównał demokrację polską i węgierską z… turecką. U wodza Tasunko Witko- komentatora Faktów- wywołało to uśmiech niedowierzania i politowania. Maciej Świrski i Jego gość doszli do przekonania, że ta skądinąd zasłużona przed laty organizacja, odgrywa szczególną rolę, w brutalnej walce propagandowej przeciwko Polsce.

Oburzenie publicystów, wywołało także, użycie przed kilku dniami, przez zwolenniczki aborcji, loga z błyskawicą, jednoznacznie kojarzącego się z symbolami niemieckiego SS: „Co musi mieć w głowie człowiek, który to wymyślił?!”.

Zdrowo oberwało się także Tuskowi za „poziom trolla” i chęć bycia „Andersem XXI wieku”, Budce i Kopaczowej, także za brak wierności Rzeczypospolitej. Zaplusowała za to profesor Pawłowicz, uzasadnieniem wyroku TK i przypomnieniem sędziom, że wydają wyroki w imieniu państwa polskiego, a nie europejskich trybunałów.

Maciej Świrski pokusił się o zinterpretowanie, kontrowersyjnego tweeta, ambasador Mosbacher i zachęcił do jego uważnego odczytania. Przypomnijmy zatem te słowa: „TVN jest częścią rodziny Discovery, amerykańskiej firmy notowanej na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku, której priorytetem jest przejrzystość, wolność słowa oraz niezależne i odpowiedzialne dziennikarstwo”. A czego pani ambasador nie napisała? Na to zwrócił uwagę Maciej Świrski.

Godzinną audycję, zakończyły informacje o zakupie przez MON, najnowocześniejszych amerykańskich ręcznych przeciwpancernych pocisków kierowanych Javelin i rozważania „wejdą, nie wejdą?!”, z odpowiedzią, udzieloną przez wodza Tasunko Witko- oficera WP w stanie spoczynku: Chruszczow-nie, Breżniew-nie, Gorbaczow-nie. ONI- też nie ruszą! Będą straszyć, prowokować, ale nie ruszą!”. A więc śpij spokojnie Słuchaczu.

Odcinek 14 – Precz z komuną czyli Fakty Wydarzenia Opinie z Tadeuszem Płużańskim

PRECZ Z KOMUNĄ!!!

Niecichnące echo tego okrzyku, przenika całą konwersację, dwóch ważnych dla RDI person. Tadeusz M. Płużański (ur. 1971), dziennikarz, historyk i prezes Fundacji „Łączka” a także członek Rady RDI (!), wypowiada się jak przystało na bezkompromisowego pogromcę, wciąż żywego, choć  pod zmieniającymi się maskami, komunizmu.

W rozmowie są także precyzyjne opisy totalnej opozycji, czyli „hydry miotającej się z naderwanymi głowami” oraz walki trzeciego pokolenia ubeków z trzecim pokoleniem akowców. Zdaniem T. Płużańskiego  i M. Świrskigo, nie będzie możliwe wybudowanie wolnej Polski, bez nazwania i rozliczenia wszystkich powojennych zbrodni oraz zgody na  tzw. abolicję okrągłostołową. 

Dyskutanci zauważają uwiąd UE „podobny do bezradności i zamiatania spraw pod dywan, typowego dla schyłkowego ZSRR” oraz absurdalne próby  permanentnej inwigilacji obywateli a zwłaszcza dobrze radzących sobie  w walce z pandemią państw narodowych.

 Redaktorzy Płużański i Świrski, nadal mają nadzieję na naprawę Unii, a pomyślną Polskę, widzą w silniejszym sojuszu z USA i… „Unii Trójmorskiej wielu narodów osi Północ- Południe”. Jednak, aby taka wizja zatriumfowała, potrzeba wreszcie zrealizowania hasła: Precz z komuną.

Odcinek 12 – Wielki Piątek, Pasja Jezusa Chrystusa w pieśniach Jacka Kowalskiego

Dzisiaj 10 kwietnia, data znacząca i dzień znaczący – Wielki Piątek. Z tej okazji w naszym podkaście rozmowa z Jackiem Kowalskim o Misterium Męki Pańskiej i wszystkie pieśni z tego Misterium w Górze Kalwarii. Zapraszam do wysłuchania i do zadumy w ten dzień szczególny. Pieśni te pomogą nam przeżyć  Wieki Piątek, Drogę Krzyżową. Rozmawiamy o tym jak powstały te pieśni, jak wygląda połączenie tradycji i nowoczesności w wierze polskiej. O naszej polskiej współczesności naznaczonej także – cierpieniem.

Mal. Halina Świrska

To już 10 lat jak w Górze Kalwarii została odnowiona tradycja ulicznych misteriów pasyjnych. W 2010 roku Góra Kalwaria powróciła do swojej tradycji, stając się Nową Jerozolimą. O godzinie 15 na rynek wylegli mieszkańcy i przybysze, a straż świątynna poprowadziła aresztowanego przed chwilą Galilejczyka przed pałac rzymskiego namiestnika Piłata. Tak rozpoczęło się Misterium Męki Pańskiej, przygotowywane odtąd co roku siłami mieszkańców miasta i okolicy. Tamtego dnia dla społeczności przygotowującej misterium był to dzień zwieńczenia pólorocznego wysiłku – i także radości, że się udało.

A 12 dni później nad Smoleńskiem zginął Prezydent Lech Kaczyński, jego Małżonka i 94 osoby z polskiej elity. Ich także dzisiaj wspominamy. To był szok, który zmienił życie wielu Polaków. Tak to odczuwam.A zatem: Misterium Męki Pańskiej napisane dla Góry Kalwarii przez Jacka Kowalskiego. Śpiewa autor i aktorzy Misterium Męki Pańskiej oraz chór Reditus. Akompaniuje Zespół Monogramista JK. Aranżacje Anity Murawki. Pieśni pochodzą z płyty przygotowywanej przez Bractwo Misterium Męki Pańskiej z Góry Kalwarii.